Obiekty Inżynierskie projektowane w ramach Inwestycji:

WIADUKT WD-1 W KM 0+123,31

MOST DROGOWY MD-2 W KM 0+616,76

WIADUKT WD-3 W KM 0+743,99

WIADUKT WD-4 W KM 1+872,82

MOST DROGOWY MD-5 W KM 3+074,26

MOST DROGOWY MD-5A W CIĄGU JD 6 W KM 0+026,14

MOST DROGOWY MD-5B NA ŁĄCZNIKU Z RONDEM BEKSIŃSKIEGO W KM 0+081,63

MOST DROGOWY MD-6 W KM 4+131,70

MOST DROGOWY MD-7 W KM 5+399,29

WIADUKT WD-8 W KM 5+959,94

MOST DROGOWY MD-9 W KM 6+036,30

MOST DROGOWY MD-10 W KM 6+171,92

PRZEPUST PM-2 W CIĄGU DROGI DK28 W KM 0+265,26

PRZEPUST PM-2.1 W CIĄGU UL. OKULICKIEGO W KM 0+037,03

PRZEPUST PM-5 W CIĄGU DK28 W KM 0+999,13

PRZEPUST PM-10 W CIĄGU DK28 W KM 3+284,32

PRZEPUST EKOLOGICZNY P-3E W KM 0+459,22

PRZEPUST EKOLOGICZNY P-4E W KM 0+509,22

PRZEPUST EKOLOGICZNY P-6E W KM 1+059,22

PRZEPUST EKOLOGICZNY P-7E W KM 1+159,22

PRZEPUST EKOLOGICZNY P-8E W KM 1+559,21

PRZEPUST MELIORACYJNY P-9 MIĘDZY ROWAMI OBWODNICY W KM 2+021,00

PRZEPUST DROGOWY PD-7.1 W CIĄGU JD 7 W KM 0+238,65

PRZEPUST DROGOWY PD-7.2E W CIĄGU JD 7 W KM 1+155,44

PRZEPUST DROGOWY PD-7.4E W CIĄGU JD 7 W KM 2+343,44

PRZEPUST DROGOWY PD-8.1E W CIĄGU JD 8 W KM 0+649,70

PRZEPUST DROGOWY PD-8.2E W CIĄGU JD 8 W KM 0+713,23

PRZEPUST DROGOWY PD-10.1E W CIĄGU JD 10 W KM 0+556,97

PRZEPUST DROGOWY PD-13.3E W CIĄGU JD 13 W KM 1+039,63

PRZEPUST DROGOWY PP-6.1E W CIĄGU UL.STRÓŻOWSKIEJ W KM 0+025,42

Więcej informacji na temat obiektów oraz szczegółowe informacje techniczne znajdują się w zakładce "Obiekty-Branża Mostowa"