Zaawansowanie rzeczowe

Prace przygotowawcze  02.10-08.10.2017r.

- Wycinka drzew;

- Rozpoznanie saperskie;

- Przebudowa lini nN;

- Odchumusowanie terenu pod drogę technologiczną;

- Przebudowa sieci gazowej;

- Rozbiórka obiektów budowlanych;

- Wykonanie stabilizacji pod drogę technologiczną;

- Przebudowa sieci wodnokanalizacyjnej;

 

<<< powrót