Informuję, że dniach od 22.10.2019 do 09.11.2019 wystąpią dodatkowe utrudnienia w ruchu na skrzyżowaniu DK28 (ul. Krakowska) z DW886 (kierunek Brzozów). Prace związane są z planowaną zmianą organizacji ruchu na skrzyżowaniu – wprowadzenie sygnalizacji świetlnej. Sygnalizacja będzie dwufazowa – I faza - światło zielone dla relacji od Sanoka i od Krosna, druga faza – światło zielona dla relacji od Brzozowa. Etap ten jest niezbędny do kontynuacji przebudowy skrzyżowania na rondo i zgodny z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.