W dniu 31.01.2020r. o godzinie 12.00 wprowadzono Stałą Organizację Ruchu zgodnie z projektem zaewidencjonowanym pod numerem 4080/81'/s/DK28/19 z dnia 21.10.2019r.