Roboty Branżowe

 

Zakres robót branżowych obejmuje:

           - Sieci wN – 3 kolizji,

           - Sieci sN – 9 kolizji,

           - Sieci nN – 64 kolizji,

           - Urządzenia teletechniczne- 10 kolizje,

           - Przebudowę gazociągu średniego i niskiego ciśnienia PSG – 10 kolizji,

           - Wodociągi – 14 kolizji,

           - Kanalizacje deszczową

           - Sieci sanitarne - 9 kolizji

           - Meliorację