W okresie od 15 grudnia 2017r. do 15 marca 2018r. zgodnie z warunkami kontraktu przewidziana jest przerwa zimowa w realizacji robót budowlanych.