Graficzna prezentacja zaawansowania robót branżowych - stan na dzień 06.12.2019 r.

Globalne zaawansowanie prac, według analizy programu dla etapu robót, robót branżowych wynosi - 82,48% w tym:

- kanalizacja deszczowa: 74,67%

- sieć wodociągowa 100%

- sieć gazowa 100%

- sieć kanalizacji sanitarnej 100%

- melioracje – przebudowa cieków: 92,81%

- sieć teletechniczna 99,75%

- sieci elektroenergetyczne 83,49%

  • Zieleń 60%