Globalne zaawansowanie prac, według analizy programu dla etapu robót, branży mostowej stan na dzień 06.11.2019r. wynosi - 96,73%

 

Lp.

OBIEKT

Kilometraż

Zaawansowanie [%]

1

WD-1

0+123,31

98,4

2

PM-2

0+265,26

98,5

3

P-3E

0+459,22

99,7

4

P-4E

0+509,22

99,7

5

MD-2

0+616,76

99,4

6

PM-2.1

0+037,03

97,7

7

WD-3

0+743,99

99,5

8

PM-5

0+999,13

97,9

9

P-6E

1+059,22

99,5

10

P-7E

1+159,21

99,6

11

P-8E

1+559,21

99,4

12

WD-4

1+872,82

99,2

13

P-9

2+021,00

92,2

14

MD-5

3+074,26

98,8

15

MD-5B

0+081,63

98,5

16

MD-5A

0+026,14

99,3

17

PM-10

3+284,32

98,2

18

PD-7.1

0+238,65

90,2

19

PD-8.1E

0+649,70

89,6

20

PD-8.2E

0+713,23

88,4

21

MD-6

4+131,70

99,6

22

PD-7.2E

1+155,44

90,3

23

PD-7.4E

2+343,44

89,3

24

PD-13.3E

1+039,63

92,2

25

MD-7

5+399,29

98,3

26

PD-10.1E

0+556,97

89,5

27

PP-6.1E

0+266,77

96,9

28

WD-8

5+959,94

89,1

29

MD-9

6+036,30

97,4

30

MD-10

6+171,92

99,3

 

 

Zestawienie Obiektów Mostowych