Globalne zaawansowanie prac, według analizy programu dla etapu robót, branży mostowej stan na dzień 07.10.2019r. wynosi - 89,7%

Lp.

OBIEKT

Kilometraż

Zaawansowanie [%]

1

WD-1

0+123,31

97,1

2

PM-2

0+265,26

97,7

3

P-3E

0+459,22

99,7

4

P-4E

0+509,22

97,8

5

MD-2

0+616,76

97,8

6

PM-2.1

0+037,03

97,4

7

WD-3

0+743,99

98,9

8

PM-5

0+999,13

97,9

9

P-6E

1+059,22

99,5

10

P-7E

1+159,21

99,6

11

P-8E

1+559,21

99,4

12

WD-4

1+872,82

94,5

13

P-9

2+021,00

89,8

14

MD-5

3+074,26

97,6

15

MD-5B

0+081,63

94,7

16

MD-5A

0+026,14

98,8

17

PM-10

3+284,32

96,2

18

PD-7.1

0+238,65

74,7

19

PD-8.1E

0+649,70

76,6

20

PD-8.2E

0+713,23

75,8

21

MD-6

4+131,70

96,2

22

PD-7.2E

1+155,44

75,4

23

PD-7.4E

2+343,44

52,1

24

PD-13.3E

1+039,63

84,4

25

MD-7

5+399,29

96,3

26

PD-10.1E

0+556,97

72,8

27

PP-6.1E

0+266,77

91,7

28

WD-8

5+959,94

87,0

29

MD-9

6+036,30

96,0

30

MD-10

6+171,92

98,2

 

 

Zestawienie Obiektów Mostowych