Globalne zaawansowanie prac, według analizy programu dla etapu robót, branży mostowej stan na dzień 05.08.2019r. wynosi - 83,93

Lp.

OBIEKT

Kilometraż

Zaawansowanie [%]

1

WD-1

0+123,31

91,2

2

PM-2

0+265,26

96,5

3

P-3E

0+459,22

97,9

4

P-4E

0+509,22

97,1

5

MD-2

0+616,76

93,4

6

PM-2.1

0+037,03

94,7

7

WD-3

0+743,99

96,8

8

PM-5

0+999,13

96,7

9

P-6E

1+059,22

96,1

10

P-7E

1+159,21

96,4

11

P-8E

1+559,21

94,5

12

WD-4

1+872,82

73,3

13

P-9

2+021,00

89,4

14

MD-5

3+074,26

92,4

15

MD-5B

0+081,63

80,7

16

MD-5A

0+026,14

97,8

17

PM-10

3+284,32

92,7

18

PD-7.1

0+238,65

31,5

19

PD-8.1E

0+649,70

0

20

PD-8.2E

0+713,23

22,3

21

MD-6

4+131,70

88,6

22

PD-7.2E

1+155,44

0

23

PD-7.4E

2+343,44

0

24

PD-13.3E

1+039,63

78,6

25

MD-7

5+399,29

95,6

26

PD-10.1E

0+556,97

0

27

PP-6.1E

0+266,77

82,9

28

WD-8

5+959,94

82,4

29

MD-9

6+036,30

93,2

30

MD-10

6+171,92

95,7

 

Zestawienie Obiektów Mostowych