Globalne zaawansowanie prac, według analizy programu dla etapu robót, branży mostowej stan na dzień 07.01.2020r. wynosi - 99,83%

 

Lp.

OBIEKT

Kilometraż

Zaawansowanie [%]

1

WD-1

0+123,31

100

2

PM-2

0+265,26

100

3

P-3E

0+459,22

100

4

P-4E

0+509,22

100

5

MD-2

0+616,76

100

6

PM-2.1

0+037,03

100

7

WD-3

0+743,99

100

8

PM-5

0+999,13

100

9

P-6E

1+059,22

100

10

P-7E

1+159,21

100

11

P-8E

1+559,21

100

12

WD-4

1+872,82

100

13

P-9

2+021,00

100

14

MD-5

3+074,26

100

15

MD-5B

0+081,63

100

16

MD-5A

0+026,14

100

17

PM-10

3+284,32

100

18

PD-7.1

0+238,65

100

19

PD-8.1E

0+649,70

100

20

PD-8.2E

0+713,23

100

21

MD-6

4+131,70

100

22

PD-7.2E

1+155,44

100

23

PD-7.4E

2+343,44

100

24

PD-13.3E

1+039,63

100

25

MD-7

5+399,29

100

26

PD-10.1E

0+556,97

100

27

PP-6.1E

0+266,77

100

28

WD-8

5+959,94

100

29

MD-9

6+036,30

100

30

MD-10

6+171,92

100

 

 

Zestawienie Obiektów Mostowych