Graficzna prezentacja zaawansowania robót drogowych

stan na dzień 7.01.2020r.

​Globalne zaawansowanie prac, według analizy programu dla etapu robót, branży drogowej wynosi - 97,76%