Graficzna prezentacja zaawansowania robót drogowych

stan na dzień 15.11.2019

​Globalne zaawansowanie prac, według analizy programu dla etapu robót, branży drogowej wynosi - 90%