Graficzna prezentacja zaawansowania robót drogowych

stan na dzień 7.10.2019

  Wykonanie narastająco [%] Wykonanie narastająco [m3] Pozostało do wykonania [%] Pozostało do wykonania [m3]
Nasyp 94,49 679 986 5,51 40155,94
Wykop 100 776 551,82 0 0

​Globalne zaawansowanie prac, według analizy programu dla etapu robót, branży drogowej wynosi - 80,6%