Graficzna prezentacja zaawansowania robót drogowych

stan na dzień 6.08.2019

  Wykonanie narastająco [%] Wykonanie narastająco [m3] Pozostało do wykonania [%] Pozostało do wykonania [m3]
Nasyp 89,59 644 986 10,41 75155,94
Wykop 100 776 551,82 0 5 237,82

​Globalne zaawansowanie prac, według analizy programu dla etapu robót, branży drogowej wynosi - 71,78%