Branża Mostowa

 

 

W ramach realizowanej inwestycji zostaną wykonane następujące obiekty:

 

Mapa obiektów mostowych - Kliknij by zobaczyć

 

Opis obiektów mostowych:

 

Wiadukt WD-1 w km 0+123,32

Wiadukt nad torem kolejowym linii nr 108 oraz JD nr 1

-konstrukcja: jednoprzęsłowa bezprzegubowa rama płytowa,

-klasa obciążenia: A+0,3K,

-rozpiętość: 35,00m

 

Most MD-2 w km 0+616,76

Most drogowy nad rzeką Sanoczek, przejściem dla średnich zwierząt oraz jezdnią obsługującą JD nr 1

-konstrukcja: belkowy dwuprzęsłowy ciągły,

-klasa obciążenia: A+0,3K,

-rozpiętość: 31,70m

 

Wiadukt WD-3 w km 0+743,99

Wiadukt drogowy nad ulicą Okulickiego

-konstrukcja: ramowa otwarta,

-klasa obciążenia: A+0,3K,

-rozpiętość: 11,35m

 

Wiadukt WD-4 w km 1+872,82

Wiadukt drogowy nad DK-28

-konstrukcja: jednoprzęsłowa belkowa dwudźwigarowa,

-klasa obciążenia: A,

-rozpiętość: 31,40m

 

Most MD-5 w km 3+074,26

Most drogowy nad Potokiem Płowieckim, przejściem dla małych zwierząt oraz JD nr 4.5.

-konstrukcja: belkowa jednoprzęsłowa,

-klasa obciążenia: A+0,3K,

-rozpiętość: 26,40m

 

Most MD-5A w km 0+026,14

Most drogowy nad Potokiem Płowieckim oraz przejściem dla małych zwierząt.

-konstrukcja: ,

-klasa obciążenia: A,

-rozpiętość: 14,80m

 

Most MD-5B w km 0+081,63

Most drogowy nad Potokiem Płowieckim oraz przejściem dla małych zwierząt

-konstrukcja: ,

-klasa obciążenia: A,

-rozpiętość: 16,20m

 

Most MD-6 w km 4+131,70

Most drogowy nad potokiem bez nazwy (p. dopł. Płowieckiego II), przejście dla średnich zwierząt oraz JD nr 8.

-konstrukcja:,

-klasa obciążenia: A+0,3K,

-rozpiętość: 28,0m

 

Most MD-7 w km 5+399,29

Most drogowy nad potokiem Dworzystko, przejściem dla średnich zwierząt oraz ulicą Działkową.

-konstrukcja: belkowa jednoprzęsłowa,

-klasa obciążenia: A+0,3K,

-rozpiętość: 26,40m

 

Wiadukt WD-8 w km 5+959,94

Wiadukt drogowy nad ulicą Stróżowską

-konstrukcja: ramowa zamknięta,

-klasa obciążenia: A+0,3K,

-rozpiętość: 10,35m

 

Most MD-9 w km 6+036,30

Most drogowy nad ciekiem - dopływ spod Góry Stróżowskie Łazy oraz przejściem dla małych zwierząt.

-konstrukcja: gruntowo-podłogowa,

-klasa obciążenia: A+0,3K,

-rozpiętość: 13,65

 

Most MD-10 w km 6+171,918

Most drogowy nad potokiem Stróżowskim oraz przejściem dla małych zwierząt.

-konstrukcja: belkowy jednoprzęsłowy,

-klasa obciążenia: A+0,3K,

-rozpiętość: 16,20m

 

Obiekty na potokach górskich

 

PM-2 w km 0+265,26

-na cieku górskim bez nazwy (lewy dopływ Sanoczka)

-konstrukcja: rama otwarta żelbetowa,

-klasa obciążenia: A+0,3K,

-długość wzdłuż cieku: 54,000m,

-szerokość/wysokość w świetle: 2,0/4,45 [m]

 

PM-2.1 w km 0+037,03

-na cieku górskim bez nazwy (prawy dopływ Sanoczka II)

-konstrukcja: gruntowo-powłokowa,

-klasa obciążenia: B,

-długość wzdłuż cieku: 21,800m,

-szerokość/wysokość w świetle: 4,52/2,68 [m]

 

PM-5 w km 0+999,13

-na cieku górskim bez nazwy (prawy dopływ Sanoczka)

-konstrukcja: gruntowo-powłokowa,

-klasa obciążenia: A+0,3K,

-długość wzdłuż cieku: 71,500m,

-szerokość/wysokość w świetle: 4,74/3,55 [m]

 

PM-10 w km 3+284,32

-na cieku górskim bez nazwy (prawy dopływ Płiwieckiego I)

-konstrukcja: gruntowo-powłokowa,

-klasa obciążenia: A+0,3K,

-długość wzdłuż cieku: 34,400m,

-szerokość/wysokość w świetle: 3,75/2,57 [m]

 

Przejścia dla zwierząt - przepusty pod obwodnicą

 

P-3E w km 0+459,22

-przejście dla małych zwierząt,

-konstrukcja: prostokątna monolityczna rama żelbetowa,

-długość: 37,00m,

-wymiary w świetle,: 3,0x1,5 [m]

 

P-4E w km 0+509,22

-przejście dla małych zwierząt,

-konstrukcja: prostokątna monolityczna rama żelbetowa,

-długość: 38,00m,

-wymiary w świetle,: 2,5x1,5 [m]

 

P-6E w km 1+059,22

-przejście dla małych zwierząt,

-konstrukcja: prostokątna monolityczna rama żelbetowa,

-długość: 32,00m,

-wymiary w świetle,: 2,5x1,5 [m]

 

P-7E w km 1+159,22

-przejście dla małych zwierząt,

-konstrukcja: prostokątna monolityczna rama żelbetowa,

-długość: 29,00m,

-wymiary w świetle,: 2,5x1,5 [m]

 

P-8E w km 1+559,21

-przejście dla małych zwierząt,

-konstrukcja: prostokątna monolityczna rama żelbetowa,

-długość: 18,00m,

-wymiary w świetle,: 2,5x1,5 [m]

 

Przepusty melioracyjne

 

P-9 w km 2+021,00

-funkcja: melioracyjna,

-konstrukcja: stalowa kołowa z blachy falistej,

-długość: 54,20m

-wymiary w świetle: ⌀1,3m,

 

Przepusty ramowe pod drogami bocznymi

 

PD-7.1 w km 0+238,65

-konstrukcja: betonowa, monolityczna konstrukcja ramowa,

-długość wzdłuż cieku: 7,01m,

-wymiary w świetle: 2,5x1,5m,

 

PD-7.2E w km 1+155,44

-konstrukcja: gruntowo-powłokowa,

-długość wzdłuż cieku: 20,72m,

-wymiary w świetle: 4,34x2,46m,

 

PD-7.4E w km 2+343,44

-konstrukcja: betonowa monolityczna konstrukcja ramowa,

-długość wzdłuż cieku: 12,98m,

-wymiary w świetle: 3,5x2,0m,

 

PD-8.1E w km 0+649,70

-konstrukcja: gruntowo-powłokowa,

-długość wzdłuż cieku: 20,45m,

-wymiary w świetle: 4,34x2,46m,

 

PD-8.2E w km 0+713,23

-konstrukcja: betonowa, monolityczna konstrukcja ramowa,

-długość wzdłuż cieku: 8,83m,

-wymiary w świetle: 5,0x2,5m,

 

PD-10.1E w km 0+556,97

-konstrukcja: gruntowo-powłokowa,

-długość wzdłuż cieku: 22,24m,

-wymiary w świetle: 4,05x2,26m,

 

PD-13.3E w km 1+039,63

-konstrukcja: betonowa, monolityczna konstrukcja ramowa,

-długość wzdłuż cieku: 9,23m,

-wymiary w świetle: 3,7x2,58m,

 

PP6.1E w km 0+025,42

-konstrukcja: gruntowo-powłokowa,

-długość wzdłuż cieku: 19,87m,

-wymiary w świetle: 4,045x2,26m,

 

Poniższa tabela przedstawia ilość stali zbrojeniowej oraz betonu potrzebnego do wbudowania konkretnego obiektu: