Branża Drogowa

 

Graficzna prezentacja zaawansowania robót drogowych - stan na dzień 30.01.18 r.

​Globalne zaawansowanie prac, według analizu programu dla etapu robót, branży drogowej wynosi - 6%