W związku z budową Obwodnicy Sanoka ulica Okulickiego na przecięciu z budowaną Obwodnicą będzie zamknięta dla ruchu samochodów w nocy z 29/30 kwietnia w godzinach od 23:30 do 5:30. Z wyprzedzeniem na ul. Okulickiego zamontowane zostaną tablice informujące o zamknięciu. Czasowe wyłączenie z ruchu jest zgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu oraz niezbędne do wykonania prac. Kierowców prosi się o szczególną ostrożność, przestrzeganie oznakowania oraz wykonywanie poleceń osób kierujących ruchem.
W dniu 26.04.2019r. o godzinie 16.00 planowane jest przełożenie ruchu na część południową budowanego Ronda nr 1 – na wjeździe do Sanoka/ skrzyżowanie DK28 z drogą wojewódzką 886.
Ulica Okulickiego na przecięciu z budowana Obwodnicą będzie zamknięta dla ruchu samochodów w nocy z 16/17 kwietnia w godzinach 23.30 – 5.30, w nocy z 17/18 kwietnia w godzinach od 23.30 do 5.30 i w nocy z 18/19 kwietnia w godzinach 23.30 do 5.30. Z wyprzedzeniem na ulicy Okulickiego zamontowane zostaną tablice informujące o zamknięciu. Kierowców prosi się o szczególną ostrożność, przestrzeganie oznakowania oraz wykonywanie poleceń osób kierujących ruchem. Czasowe wyłączenie ruchu jest niezbędne dla wykonania prac.
W dniu 11.04.2019r. wprowadzono tymczasową organizację ruchu na ul. Stróżowskiej w rejonie przecięcia z Budową Obwodnicy Sanoka, Etap IA, zgodnie z projektem zatwierdzonym decyzją numer RK.7120.12.2019 z dnia 04.03.2019r.
W dniu dzisiejszym tj 12.04.2019r. w godzinach 23.00 - 6.00 ulica Okulickiego zostanie zamknięta. Zalecany objazd do Sanoczka przez Markowce.
W dniu 1.04.2019r. o godzinie 10.00 wprowadzono kolejny etap Tymczasowej Organizacji Ruchu zgodnie z projektem zatwierdzonym decyzją numer RK.7120.17.2019 z dnia 19.03.2019r. - zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu, ruch wahadłowy z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej.
W dniu 25.03.2019r. rozpoczęto roboty związane w remontem ulicy Dworcowej, zakres: remont drogi krajowej nr 84 od km 0+547 do km 1+1370 – ul. Dworcowa.
W dniu 22.03.2019r. o godzinie 13.00 wprowadzono Tymczasową Organizacje Ruchu na ulicy Dworcowej zgodnie z projektem zatwierdzonym decyzją numer 4081/19/c/DK84/19 z dnia 06.03.2019r.
15 marca 2019r. zgodnie z Warunkami Kontraktu zakończyła się przerwa zimowa w realizacji robót budowlanych.
W okresie od 15 grudnia 2018r. do 15 marca 2019r. zgodnie z Warunkami Kontraktu przewidziana jest przerwa zimowa w realizacji robót budowlanych.

Strony