W dniu 31.07.2019 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu MD-5a oraz odebrano oznakowanie czasowej organizacji ruchu. Przejazd przez obiekt na ulicy Konopnickiej wprowadzony będzie 23.08.2019 r. o godzinie 9.00 zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu Etap 4 zatwierdzonym decyzją numer RK.7120.30.2019 z dnia 18.04.2019 r.
Od dnia 13.08.2019r. Ruch po rondzie nr 3, budowanym przy ulicy Lipińskiego w Sanoku, odbywać się będzie zarówno od strony centrum miasta, jak i od strony Zagórza.
W dniu 18.07.2019r. wprowadzono TOR etap 2A - zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu zaewidencjonowanym pod numerem 4081/118/c/DK84/19 z dnia 17.07.2019
W dniu 27.06.2019r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na ulicy Lipińskiego - ruch odbywać się będzie po nowej tarczy ronda nr 3. Kierowców prosimy o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.
W dniu 27.06.2019r. wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu na ulicy Konopnickiej, ruch zostanie puszczony pod obiektem MD-5.
W dniu 24.06.2019r. zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu na ulicy Lipińskiego zgodnie z projektem zewidencjonowanym pod numerem 4080/75/s/DK84/18 z dnia 13.09.2018r.
W dniu 24.06.2019r. wprowadzona zostanie stała oranizacja ruchu na ulicy Dworcowej zgodnie z projektem za ewidencjonowanym pod numerem 4080/74/c/DK84/18 z dnia 13.09.2018r.
W związku z budową Obwodnicy Sanoka ulica Okulickiego na przecięciu z budowaną Obwodnicą będzie zamknięta dla ruchu samochodów w nocy z 03/04 czerwca 2019r. w godzinach od 23.30 do 5.30. Z wyprzedzeniem na ul. Okulickiego zamontowane zostaną tablice informujące o zamknięciu. Czasowe wyłączenie z ruchu jest zgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu oraz niezbędne do wykonania prac. Kierowców prosi się o szczególną ostrożność, przestrzeganie oznakowania oraz wykonywanie poleceń osób kierujących ruchem.
W związku z budową obwodnicy od dnia 27.05.2019r. wystąpią dodatkowe utrudnienia w ruchu na ul. Lipińskiego w Sanoku (na odcinku od skrzyżowania z ul. Beksińskiego do skrzyżowania z ul. Łany). Na czas układania nowej warstwy nawierzchni odcinki polowy jezdni będą czasowo wyłączone poprzez ręczne kierowanie ruchem. Dodatkowe utrudnienia potrwają do 8.06.2019r. Zarówno pieszych jak i kierowców prosi się o szczególna ostrożność, przestrzeganie oznakowania oraz wykonywanie poleceń osób kierujących ruchem.
Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na drodze gminnej na dz. nr ew. 465 Gmina Sanok Obręb Czerteż planowane jest na dzień 27.05.2019r. Połączenie drogi gminnej na dz. Ew. 465 z drogą krajową DK28 będzie czasowo zamknięte. Potrzeba zamknięcia wjazdu na DK 28 z drogi gminnej spowodowana jest: - robotami budowlanymi prowadzonymi na DK28 w związku z budową Obwodnicy Sanoka - koniecznością przebudowy wjazdu drogi gminnej na przebudowaną DK28 - koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na DK28 oraz uniemożliwienie wjazdu pojazdów z drogi gminnej na plac budowy - uniemożliwienie wykorzystywania drogi gminnej na dz. 465 jako objazdu dla ruchu samochodowego z kierunku Rzeszowa od DW886 przez drogę powiatową DP2205R Celem zamknięcia połączenia drogi gminnej z DK28 zaprojektowano zapory drogowe B-20 wraz ze znakami B-1 oraz ustawione w poprzek drogi bariery U-14-e. Na skrzyżowaniu z DP 2205 oraz drogą lokalną zastosowano znaki D-4a,,c oraz znaki B-1 z tabliczką informacyjną dopuszczającą jedynie ruch mieszkańców.

Strony