Aktualności

Decyzja ZRID - Ostateczna

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.01.2018r., po rozpatrzeniu odwołania jednego z mieszkańców od decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 lipca 2017r., znak: I-VII.7820.1.2.2016, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy miasta Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”, sprostowaną postanowieniem Wojewody Podkarpackiego z dnia 4 września 2017 r., znak: I-VII.7820.1.2.2016, Minister Inwestycji i Rozwoju wydał decyzje znak: DLI.1.6621.37.2017.MW.5 utrzymująca w mocy zaskarżoną

Uroczyste Wbicie Łopaty

W dniu 28.08.2017r. o godzinie 13.00 na ulicy Konopnickiej w Sanoku odbyło się symboliczne wbicie łopaty inaugurujące Rozpoczęcie Budowy Obwodnicy. W symbolicznym wbiciu łopaty udział wzieli: Andrzej Adamczyk – minister infrastruktury i budownictwa, Marek Kuchciński – marszałek Sejmu Władysław Ortyl – marszałek województwa podkarpackiego, Ewa Leniart – wojewoda podkarpacki, Posłowie na Sejm RP: Piotr Uruski, Bogdan Rzońca i Piotr Babinetz, Tadeusz Pióro – burmistrz Sanoka. Fotorelacja z uroczystości dostępna w zakładce Galeria.

Decyzja ZRID

W dniu 21.07.2017r. Wojewoda Podkarpacki wydał Decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej znak: I-VII.7820.1.2.2016.

Strony