W dniu 31.01.2020r. miało miejsce uroczyste otwarcie obwodnicy Sanoka z udziałem m.in. Andrzeja Adamczyka, Ministra Infrastruktury. Inwestycja obejmowała budowę obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.
W dniu 31.01.2020r. o godzinie 12.00 wprowadzono Stałą Organizację Ruchu zgodnie z projektem zaewidencjonowanym pod numerem 4080/81'/s/DK28/19 z dnia 21.10.2019r.
W okresie od 15 grudnia 2019r. do 15 marca 2020r. zgodnie z Warunkami Kontraktu przewidziana jest przerwa zimowa w realizacji robót budowlanych.
W dniu 27 listopada 2019r. (środa) w godz. od 8:00 do 11:00 przed południem planowane jest całkowite zamknięcie ul. Konopnickiej na przecięciu z budowaną obwodnicą. W tym czasie planowana jest wykonanie ostatniej warstwy nawierzchni na połączeniu ul. Konopnickiej z rondem nr 2 na budowanej obwodnicy. Etap ten jest niezbędny do zakończenia przebudowy skrzyżowania. W tym czasie Wykonawca zapewni ewentualny przejazd dla pojazdów ratunkowych (uprzywilejowane zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym - pogotowie ratunkowe, straż pożarna na sygnale) przez plac budowy Obwodnicy w eskorcie Patrolu Budowy. Prosimy o nieplanowanie podróży w tych godzinach lub przejazd przed godz. 8:00. Kierowców prosi się o wyrozumiałość i cierpliwość, zachowanie szczególnej ostrożności, przestrzeganie oznakowania oraz wykonywanie poleceń osób kierujących ruchem.
W dniach 22,23,25,26 listopada 2019r. (piątek, sobota, poniedziałek, wtorek) planowane są prace związane z wykonywaniem nawierzchni oraz krawężników na jezdni południowej ronda nr 1 (skrzyżowaniu drogi krajowej DK28 z drogą wojewódzką DW886 kierunek Rzeszów). Zmiana polegać będzie na czasowym przełożeniu wszystkich relacji na jezdnię północną ronda, ręczne kierowanie ruchem na wszystkich wlotach, czasowe zamykanie poszczególnych relacji lub całego skrzyżowania. Prace będą wiązały się z bardzo dużymi utrudnieniami w ruchu dla wszystkich kierunków. Prosimy przewidzieć planując podróż, że w godzinach szczytu (7-9, 14-17) czas przejazdu przez skrzyżowanie może wydłużyć się o kilkadziesiąt minut. Etap ten jest niezbędny do zakończenia przebudowy skrzyżowania. Kierowców prosi się o wyrozumiałość i cierpliwość, zachowanie szczególnej ostrożności, przestrzeganie oznakowania oraz wykonywanie poleceń osób kierujących ruchem.
W dniu 6.11.2019r. o godzinie 12 nastąpi wprowadzenie kolejnego etapu czasowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi krajowej DK28 (kierunek Sanok, kierunek Krosno) z drogą wojewódzką D886 (kierunek Brzozów. Zmiana polegać będzie na przeniesieniu relacji Brzozów - Sanok i Sanok - Krosno na północną jezdnię ronda. Czasowo zamknięta zostanie relacja Krosno- Brzozów. Relacja Krosno - Sanok pozostanie na swoim dotychczasowym przebiegu. Na wlocie w kierunku Brzozowa zostanie wprowadzony ruch wahadłowy w celu wykonania jezdni w pełnej szerokości. Etap ten jest niezbędny do kontynuowania przebudowy skrzyżowania na rondo i zgodny z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. Wprowadzenie kolejnego etapu organizacji ruchu może wiązać się z wydłużonym czasem przejazdu przez skrzyżowanie dla wszystkich relacji. Utrudnienia potrwają około 1 miesiąc. Kierowców prosi się o zachowanie szczególnej ostrożności, przestrzeganie oznakowania oraz wykonywania poleceń osób kierunjących ruchem.
Informuję, że dniach od 22.10.2019 do 09.11.2019 wystąpią dodatkowe utrudnienia w ruchu na skrzyżowaniu DK28 (ul. Krakowska) z DW886 (kierunek Brzozów). Prace związane są z planowaną zmianą organizacji ruchu na skrzyżowaniu – wprowadzenie sygnalizacji świetlnej. Sygnalizacja będzie dwufazowa – I faza - światło zielone dla relacji od Sanoka i od Krosna, druga faza – światło zielona dla relacji od Brzozowa. Etap ten jest niezbędny do kontynuacji przebudowy skrzyżowania na rondo i zgodny z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. Wprowadzenie kolejnego etapu organizacji ruchu może wiązać się z wydłużonym czasem przejazdu przez skrzyżowanie dla wszystkich relacji. Kierowców prosi się o zachowanie szczególnej ostrożności, przestrzeganie oznakowania oraz wykonywanie poleceń osób kierujących ruchem.
W dniu 31.07.2019 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu MD-5a oraz odebrano oznakowanie czasowej organizacji ruchu. Przejazd przez obiekt na ulicy Konopnickiej wprowadzony będzie 23.08.2019 r. o godzinie 9.00 zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu Etap 4 zatwierdzonym decyzją numer RK.7120.30.2019 z dnia 18.04.2019 r.
Od dnia 13.08.2019r. Ruch po rondzie nr 3, budowanym przy ulicy Lipińskiego w Sanoku, odbywać się będzie zarówno od strony centrum miasta, jak i od strony Zagórza.
W dniu 18.07.2019r. wprowadzono TOR etap 2A - zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu zaewidencjonowanym pod numerem 4081/118/c/DK84/19 z dnia 17.07.2019

Strony