W dniu 31.07.2019 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu MD-5a oraz odebrano oznakowanie czasowej organizacji ruchu. Przejazd przez obiekt na ulicy Konopnickiej wprowadzony będzie 23.08.2019 r. o godzinie 9.00 zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu Etap 4 zatwierdzonym decyzją numer RK.7120.30.2019 z dnia 18.04.2019 r.