Podpisanie umowy na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: "Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miasta Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka długości ok. 7 km". Wykonawcą jest firma MGGP S.A. Wrtość umowy to prawie 12 mln brutto.